Sekretess

Integritetspolicy, lagring samt GDPR

Herr och Fru Lohse AB (nedan kallad HFL) respekterar den personliga integriteten och lagrar eller behandlar inga personuppgifter såtillvida dessa inte har tillhandahållits HFL frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör.

HFL efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Ditt namn, e-postadress och postadress kan komma att överlämnas till tredje man i syfte att kunna svara på en förfrågan med eventuell rättslig påföljd. I övrigt kommer uppgifter endast att användas för att följa upp åtgärder inom försäljning och produktutveckling.

För det fall annat inte framgår av Användarvillkoren kommer information inte under några omständigheter att säljas till eller delas med tredje man.

HFL sparar inte någon information om personer vilka, oss veterligen är under arton (18) år gamla.

Denna webbplats samlar information från dess besökare. I de fall en order läggs i systemet så sparas uppgifter om namn, telefonnummer, adress, ip-nummer samt e-postadress. Vid val av betalningsalternativen faktura och delbetalning sparas även personnummer. Informationen används för att kunna bearbeta Er eventuella order. Känslig data såsom kreditkortsuppgifter hanteras alltid via en säker krypterad kanal och kan inte läsas, tolkas eller lagras i läsbar form hos HFL. Kreditkortsuppgifter och liknande känslig data överförs direkt till certifierade betalpartners system och sparas inte på någon sida ägd av HFL. Om Ni vill att lagrad data ska raderas ur vårt system så kontaktar ni oss och anger namn, e-postadress samt eventuellt ordernummer.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till customerservice@herochfru.se eller ringa kundtjänst på telefon + 46 (0)8 668 16 99

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer
Titel
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

Uppgifter som vi får från offentliga register

Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången ska vi informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Herr och Fru Lohse AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Cookies

När Ni besöker denna webbsida så kan icke personlig information komma att lagras om hur sidan används.

En cookie är en liten textfil som den webbsida Ni besöker sparar på Er dators temporära utrymme. Cookies används av många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera vilka sidor som besökts och hur länge besöket på webbsidan varade.

Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtida användande på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas ”sessions-cookie”. Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin browser eller sessionstiden löper ut.

Ni kan i Er webbläsare välja att inte acceptera cookies. Ni kommer att kunna använda stora delar av webbplatsen ändå. För att slutföra en beställning kräver dock webbplatsens tekniska system att Er webbläsare är inställd på att acceptera cookies.

Säkerhet vid betalningar

Din onlinebetalning är säkrad genom att Herr och Fru Lohse använder betalningstjänster från Klarna AB (www.klarna.com). Klarnas system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Herr och Fru Lohse har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

Klarna stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta Herr och Fru Lohses kundtjänst.

Intern säkerhet

HFL tillhandahåller interna säkerhetssystem för skydd mot bedrägliga eller icke auktoriserade köp och förbehåller sig rätten att inte expediera en order som misstänks vara av bedräglig natur. Detta kan innebära att en order stoppas trots att det inte rör sig om ett bedrägeri. HFL hoppas att Ni som kund har överseende med detta då det rör sig om Er säkerhet. Vi följer upp och polisanmäler alla typer av bedrägerier och bedrägeriförsök. Om Ni anser att Er order har bearbetats felaktigt, vänligen kontakta oss för manuell bearbetning.