Tax Free (Icke EU-kunder)

Kunder utanför EU, kan handla skattefritt och kommer inte att debiteras moms.
På icke EU kunder kan eventuella Införseltullar komma att påläggas försändelsen vid förtunningen till resp land. Tyvärr har vi ingen kontroll över dessa avgifter, och kan inte säga vad kostnaden kan vara, tulldeklarering och importtullar varierar kraftigt från land till land.
På varje försändelse som returneras till HERR & FRU LOHSE på grund av att tullavgifter blivit högre än förväntat, förbehåller vi oss rätten att återbetalning endast sker efter att alla HERR & FRU LOHSES kostnader för hantering av försändelsen dragits från den ursprungliga köpesumman.