Trygghet utöver det vanliga

Vi är måna om att du som är kund hos oss ska känna trygghet då du handlar i vår butik. Genom ett centralt avtal med SOLID Försäkringar kan vi nu erbjuda Dig som kund en 6 månaders gratis försäkring till smycken*.

Fakta om försäkringen
Försäkringen ingår utan kostnad i 6 månader, därefter erbjuds Du via brev att förlänga din försäkring. Observera att Du själv bestämmer om du vill förlänga din försäkring eller inte.

Försäkringen ersätter stöld, förlust och skador som uppkommit genom plötslig och oförutsedd händelse, under förutsättning att uppenbar ovarsamhet inte föreligger.

Självrisken är 10 % (dock lägst 100 kr och max 1500 kr) av ersättningsbeloppet vid varje skedetillfälle och erläggs av kunden till butiken när ersättningsvara lämnas ut.

Ingen värdeminskning görs för ålder och slitage.

Gäller enbart vid köp i vår butik på Hornsgatan 43 i Stockholm. Försäkringen är idag ej tillgänglig för kunder som handlar i vår webshop.
Undre beloppsgräns finns*