10år online     Alltid Fraktfritt

Sekretess

Integritetspolicy, lagring samt PUL

Herr och Fru Lohse AB (nedan kallad HFL) respekterar den personliga integriteten och lagrar eller behandlar inga personuppgifter såtillvida dessa inte har tillhandahållits HFL frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör.

HFL efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Ditt namn, e-postadress och postadress kan komma att överlämnas till tredje man i syfte att kunna svara på en förfrågan med eventuell rättslig påföljd. I övrigt kommer uppgifter endast att användas för att följa upp åtgärder inom försäljning och produktutveckling.

För det fall annat inte framgår av Användarvillkoren kommer information inte under några omständigheter att säljas till eller delas med tredje man.

HFL sparar inte någon information om personer vilka, oss veterligen är under arton (18) år gamla.

Denna webbplats samlar information från dess besökare. I de fall en order läggs i systemet så sparas uppgifter om namn, telefonnummer, adress, ip-nummer samt e-postadress. Vid val av betalningsalternativen faktura och delbetalning sparas även personnummer. Informationen används för att kunna bearbeta Er eventuella order. Känslig data såsom kreditkortsuppgifter hanteras alltid via en säker krypterad kanal och kan inte läsas, tolkas eller lagras i läsbar form hos av. Kreditkortsuppgifter och liknande känslig data överförs direkt till certifierade betalpartners system och sparas inte på någon sida ägd av HFL. Om Ni vill att lagrad data ska raderas ur vårt system så kontaktar ni oss och anger namn, e-postadress samt eventuellt ordernummer.

Cookies

När Ni besöker denna webbsida så kan icke personlig information komma att lagras om hur sidan används.

En cookie är en liten textfil som den webbsida Ni besöker sparar på Er dators temporära utrymme. Cookies används av många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera vilka sidor som besökts och hur länge besöket på webbsidan varade.

Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtida användande på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas "sessions-cookie". Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin browser eller sessionstiden löper ut.

Ni kan i Er webbläsare välja att inte acceptera cookies. Ni kommer att kunna använda stora delar av webbplatsen ändå. För att slutföra en beställning kräver dock webbplatsens tekniska system att Er webbläsare är inställd på att acceptera cookies.

Säkerhet vid betalningar

Din onlinebetalning är säkrad genom att Herr och Fru Lohse använder betalningstjänster från DIBS (www.dibs.se) samt PBS International AB. DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Herr och Fru Lohse har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

DIBS stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta Herr och Fru Lohses kundtjänst. 

Intern säkerhet

HFL tillhandahåller interna säkerhetssystem för skydd mot bedrägliga eller icke auktoriserade köp och förbehåller sig rätten att inte expediera en order som misstänks vara av bedräglig natur. Detta kan innebära att en order stoppas trots att det inte rör sig om ett bedrägeri. HFL hoppas att Ni som kund har överseende med detta då det rör sig om Er säkerhet. Vi följer upp och polisanmäler alla typer av bedrägerier och bedrägeriförsök. Om Ni anser att Er order har bearbetats felaktigt, vänligen kontakta oss för manuell bearbetning.

Payment